Oudercommissie

Oudercommissie De Speelboerderij
Voor ouders, door ouders!

Als oudercommissie vertegenwoordigen wij alle ouders/verzorgers van zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang van De Speelboerderij.

De oudercommissie adviseert De Speelboerderij gevraagd en ongevraagd over bijvoorbeeld het pedagogisch beleidsplan, voeding, kwaliteit, veiligheid, gezondheid en prijswijzigingen. We vergaderen vier tot zes keer per jaar, hebben hierover contact met de directie en de leidsters en organiseren activiteiten waar u als ouder aan kunt deelnemen.

Vergaderdata 2024

Donderdag 18 januari 20:00 uur
Woensdag 13 maart 20:00 uur
Donderdag 18 april 20;00
Dinsdag 14 mei 20:00
Vergadering familiedag dinsdag 11 juni
Woensdag 4 september 20:00
Donderdag 17 oktober 20:00
Dinsdag 19 november 20:00

Hoe kunt u ons bereiken:

  • Stuur een e-mail naar oudercommissiedespeelboerderij@gmail.com
  • Schrijf een (anonieme) brief en stop deze in een van de brievenbussen van de Oudercommissie (deze bussen hangen zowel bij het KDV als bij de BSO)
  • Spreek ons aan tijdens de activiteiten die wij organiseren (informatie avonden, familie ochtend).
Scroll naar boven