Oudercommissie

Oudercommissie Speelboerderij
Voor ouders, door ouders!

Als oudercommissie vertegenwoordigen wij alle ouders/verzorgers van zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang van De Speelboerderij.

De oudercommissie adviseert De Speelboerderij gevraagd en ongevraagd over bijvoorbeeld het pedagogisch beleidsplan, voeding, kwaliteit, veiligheid, gezondheid en prijswijzigingen. We vergaderen vier tot zes keer per jaar, hebben hierover contact met de directie en de leidsters en organiseren activiteiten waar u als ouder aan kunt deelnemen.

De leden van de oudercommissie zijn:

  • Corine Horck (penningmeester)
  • Lotte Rouwenhorst (secretaris)
  • Mirjam Vreman

Hoe kunt u ons bereiken:

  • Stuur een e-mail naar oudercommissiedespeelboerderij@gmail.com
  • Schrijf een (anonieme) brief en stop deze in een van de brievenbussen van de Oudercommissie (deze bussen hangen zowel bij het KDV als bij de BSO)
  • Spreek ons aan tijdens de activiteiten die wij organiseren (informatie avonden, familie ochtend).
Scroll naar boven